Trade Facilitation

Trade Facilitation B.V. verleent diensten op het gebied van douane & internationale handel en is recht door zee in haar aanpak. 

Ons vakgebied wordt nogal eens als bureaucratisch en detaillistisch ervaren door ondernemers die bezig zijn met de dingen waar ze goed in zijn, namelijk ondernemen. Door het inzetten van pragmatische en innovatieve oplossingen kan deze beeldvorming worden omgezet in een verwondering over de mogelijkheden die er zijn.

 

Tegen een achtergrond van dynamische internationale verhoudingen en alle implicaties daarvan, is het verfrissend om een nieuwe visie los te laten waarin de strategische, tactische en pragmatische oplossingen van Trade Facilitation de hoofdrol spelen. Door onze innovatieve aanpak wordt de negatieve beeldvorming bij ondernemers doorbroken.

 

Wat rest is de verwondering over de bereikte resultaten.

 

Juridische procedures

Uw internationaal opererende bedrijf behoort te voldoen aan nationale en Europese wetgeving. Wellicht maakt u daarbij gebruik van specifieke mogelijkheden die vergunningen u kunnen bieden. U kunt in de omstandigheid komen dat u het niet eens bent met een ambtelijke beslissing en niet overstag wenst te gaan. 

meer over juridische procedures

 

Advies

Om uw koers te bepalen heeft u goede raad nodig. “De raad die wordt geformuleerd nadat de situatie grondig werd bestudeerd en wordt onderbouwd door feiten”. Deze definitie van advies past ons precies en ligt ons na aan het hart. Voor minder doen wij het niet. Om dit maatwerk te kunnen bereiken gaan we graag met u in gesprek.

meer over advies

 

Projecten

Er is een kink in de kabel en u wenst de bakens te verzetten. Bedrijven hebben niet altijd de tijd of de middelen om ons advies goed in de bedrijfsvoering te implementeren. Een project is een middel om aan deze bedrijfsmatige behoefte te voldoen. Binnen uw organisatie is er gebrek aan kennis of capaciteit om uw doelstellingen te behalen.

meer over projecten

 

Management

Indien u een oogje in het zeil houdt kunt u tijdig bijsturen en komt uw organisatie nooit voor Pampus te liggen. De dynamiek van internationale handel vereist een gestructureerde aansturing van middelen en processen. Na grondige analyse van uw organisatie en bijbehorende processen concludeert u dat extern management gewenst of noodzakelijk is.

meer over management

 

 

Ago ergo sum

Juridische procedures

Niet iedere organisatie kan een juridische procedure ingaan en tot een goed einde brengen.

Wij beschikken over de kennis en kunde om dit soort procedures tot een goed einde te brengen.

Trade Facilitation heeft veel ervaring in bezwaar- en beroepsprocedures, in het voeren van hoger beroep en cassatie op het gebied van douane en internationale handel. Wij hebben diverse procedures namens onze clienten bij de Hoge Raad succesvol beëindigd waarvan er één zelfs tot een wetwijziging heeft geleid.

 

Het Europese douanerecht, neergelegd in de nieuwe Douanewet van de Unie (DWU) is nader uitgewerkt in het nationale douanerecht en bestuursrecht en biedt belanghebbenden de mogelijkheid om de juistheid van beslissingen van de douane ter discussie te stellen, bezwaar aan te tekenen en eventueel in beroep te gaan bij een onafhankelijke rechter.

 

Indeling van goederen in de geharmoniseerde nomenclatuur, de financiële onderbouwing van internationale transacties en het procedureel voldoen aan eisen zoals die gesteld worden in vergunningen op basis van nationale en Europese wetgeving zijn mogelijk voor uw bedrijf van toepassing.

 

Vergissingen of structurele bedrijfsorganisatorische processen kunnen aanleiding zijn tot naheffingen van douanerechten en BTW. De meest uiteenlopende zaken kunnen onverwacht op uw pad komen. U heeft in een dergelijke situatie een deskundige partner nodig, die u adviseert over de te nemen juridische stappen.

 

Vanuit een positieve optiek kunnen juridische procedures juist een onverwacht financieel voordeel voor een bedrijf opleveren. Een voorbeeld daarvan is een betere indeling van goederen die het recht op teruggave van reeds betaalde douanerechten geeft. De Belastingdienst douane heeft niet altijd de intentie om dit spontaan te doen. Ook hier hebt u een partner nodig die u duidelijk over de mogelijkheden kan adviseren. Vanuit de positieve optiek gaat u zonder naheffing op zoek naar een betere financiële positie voor uw bedrijf.

 

Wanneer u in dergelijke situaties met de Belastingdienst verkeert, kan Trade Facilitation u bijstaan om een eerdere beslissing van de belastingdienst in uw voordeel te beslechten. Bezwaar- en beroepsprocedures zijn middelen om u een kans van slagen te bieden. Een realistische analyse van die kans is de uitgangspositie voordat wij een procedure ingaan.

Advies

Wij luisteren en kijken met aandacht en interesse naar uw uitdagingen en toekomstvisie om daarna alle opgedane informatie te verwerken in een helder advies, dat u concreet kunt toepassen. Jarenlange ervaring maakt het voor Trade Facilitation mogelijk om internationale goederenstromen op een fiscaal aantrekkelijke -en verantwoorde wijze in goede banen te leiden. Uiteraard tegen de laagst mogelijke operationele kosten. Besparingen en mogelijke risico’s kunnen na een “customs & international trade quick-scan” worden geïnventariseerd en geadresseerd.

 

Diverse bedrijfsmatige gebieden - in lijn met de activiteiten van de onderneming - worden dan binnen uw organisatie op een efficiënte wijze doorgelicht. In een managementrapportage worden dan de organisatorische, financiële en juridische mogelijkheden voor uw bedrijf helder uiteengezet.

 

Het onderscheidende vermogen van Trade Facilitation ligt in het feit dat wij beschikken over een ruime bedrijfsmatige kennis – zowel qua werkervaring als opleidingsniveau – op het gebied van producerende, im- & exporterende bedrijven alsmede logistieke dienstverleners. Van ons krijgt u een helder advies en inclusief management rapport en/of presentatie die concreet zijn, geen beslag leggen op uw kostbare tijd en geen vertaalslag nodig hebben om te implementeren.

 

Onze ervaring is dat wij dit werkgebied zelfs ook voor anderen leuker kunnen maken.

Projecten

Om uw doelstellingen te behalen verzorgen wij projecten zelfstandig binnen uw organisatie. Afhankelijk van de situatie kan dat tevens samenwerking met gespecialiseerde partners uit ons professionele netwerk inhouden.

 

Waar zou u aan kunnen denken?

 • Het aanvragen van SASP vergunningen, inclusief de bijbehorende gesprekken met douane en benodigde geïmplementeerde bedrijfsprocedures in uw kwaliteitssysteem
 • AEO vergunningen, zowel voor douanevereenvoudigingen als op het gebied van veiligheid
 • Bekende Afzender/Known Consignor voor luchtvracht export; wij kunnen als geregistreerd opleidingsbedrijf door de Koninklijke Marechaussee ook uw medewerkers opleiden tot medewerker luchtvracht en deze opleiding onderhouden met de jaarlijkse verplichte herhalingscursus.
 • Douane-entrepots
 • Actieve & passieve veredeling
 • Bijzondere bestemming  / Vrijstelling douanerechten en BTW
 • Accijns- en/of verbruiksbelasting vergunningen
 • Douane aangiftes & fiscale vertegenwoordiging
 • Logistiek gerelateerde procesoptimalisatie
 • Opleiding en training douane & internationale handel voor zowel bedrijven als kennisorganisaties
 • Alle mogelijk denkbare douanevergunningen en de automatisering daarvan.
 • Het volledig uitbesteden van strategisch management en operationele werkzaamheden.

 

Management

In tegenstelling tot die van de klassieke advieskantoren zijn de partners van Trade Facilitation afkomstig uit het bedrijfsleven. Als ervaren managers zijn wij in staat om op praktische wijze uw juridische en bedrijfsmatige uitdagingen te verwezenlijken.

 

Binnen ons dienstenpakket onderscheiden wij onderstaande managementvormen.

 

Interim management

U heeft een schipper nodig en omdat uw openstaande vacature maar niet wordt vervuld voelt u de urgentie dat er nu iets moet gebeuren om de continuïteit, bijvoorbeeld van uw douanevergunning AEO, te waarborgen of het project te starten.

 

Wij bieden interim-management aan waarbij onze adviseurs voor een aaneensluitende periode uw vacature vervullen, de nodige zaken op de rit brengen en daarmee de continuïteit van de bedrijfsvoering garanderen. 

 

Project Management

Wij kunnen aan het roer van uw project staan om de eindbestemming veilig te bereiken, daar onze specialistische kennis het mogelijk maakt om uw projecten beter te beheersen. De manier waarop projecten door ons worden georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en afgerond, wordt door onze cliënten als bijzonder ervaren.

 

Of het nu gaat om software implementatie, douanevergunning-trajecten of scans op het gebied van internationale handel, de vooraf gedefinieerde resultaten worden binnen de afgesproken tijd behaald.

Divide ut regnes

Terug