Brexit: bekijk het rustig


Gezien de laatste politieke ontwikkelingen in de UK lijkt een harde Brexit aannemelijker te worden. Steeds meer bedrijven beseffen de ernst van de situatie en beginnen zich nu voor te bereiden op het vertrek van de UK uit de Europese Unie. Gezien de grote bedrijfsbelangen een verstandige keuze. U hoeft zelfs niet in de rij te staan voor het Brexit loket; alle kennis is bij ons ruimschoots aanwezig om u met raad en daad bij te staan en een vrijblijvende afspraak op uw locatie kost slechts één telefoontje.

 

Vertel ons uw supply chain uitdagingen en we gaan direct voor u aan het werk! Onze Brexit-scan geeft u op heel korte termijn alle informatie om de juiste maatregelen alsnog te treffen. Wat u kunt doen als bedrijf is onder andere afhankelijk van de aard van de producten en hoe uw supply chain en financiële stroom zijn georganiseerd. Onze Brexit-scan geeft u op heel korte termijn alle informatie om de juiste economische keuzes te maken en de gepast maatregelen te treffen.  

 

Om de fiscale impact (invoerrechten, BTW, Accijnzen) te beperken kunt u gebruik maken van de Brexit-scan.

Dat kan op het gebied van oorsprongsbepaling zijn, van belang voor uw bestaande leveringscontracten maar kan ook betrekking hebben op de douanewaarde bepaling of een dual-use vergunning voor export naar het VK. Wij kijken waarmee uw belangen het beste gediend worden. Voor de niet-fiscale aspecten kan het zijn dat bepaalde certificering vereist is (bijv. fytosanitair certificaat voor plantaardige producten) voor bepaalde product groepen of dat goederen die zowel voor civiele als militaire doeleinden (Dual Use) gebruikt kunnen worden vergunningplichtig zijn.

 

 

Om uw supply chain te optimaliseren zijn er mogelijkheden om gebruik te maken van vergaande douane vereenvoudigingen en biedt de status Authorized Economic Operator de sleutel hiertoe. Daarnaast is een revisie van uw bestaande leveringscontracten wenselijk gezien wellicht niet alle aspecten van een internationale goederentransactie (EU <—> Non-EU) zijn belicht (wie doet invoeraangifte, exportaangifte, verzekering, vervoer etc.). De INCO terms bieden hierbij uitkomst.  

 

Het bedrijf dat al deze zaken het beste organiseert zal een concurrentievoordeel hebben op alle bedrijven die dat niet doen. Kortom dit is een kans. 

 

Als Trade Facilitation kunnen we met de managementinformatie uit onze Brexit-Scan ervoor zorgen dat u de juiste strategische beslissingen neemt en dus deze kans ook verzilvert!

 

 

Terug