EU-VS Onderhandelingen

Ondanks het bestaan van extra importheffingen op handelsgoederen tussen de EU en de VS hebben de EU lidstaten de EU commissie het groene licht gegeven om formele onderhandelingen met de VS te hervatten. Het doel is om op twee gebieden te onderhandelen; eerste gebied betreft de conformiteit van producten met de productstandaarden (veiligheid, gezondheid, milieu) en het tweede gebied betreft de tarieven op industriële producten.

 

De onderhandeling over productstandaarden wordt complex gezien de internationale afspraken die de EU gemaakt heeft en hier ook een rol in spelen. Denk hierbij aan het Parijs klimaatakkoord. In grote lijnen wil de EU haar auto-industrie beschermen, terwijl de VS de EU wil dwingen om het voor Amerikaanse landbouwers gemakkelijker te maken hun producten in Europa te verkopen.

 

De EU heeft zwaardere eisen wat voedselproductie betreft en verbiedt producten zoals rundvlees met hormonen of met chloor ontsmette kip. Om over dit soort zaken overeenstemming te bereiken valt niet mee zoals gebleken is tijdens de zover gevoerde TTIP (Trans-Atlantische partnerschap voor handel en investering)onderhandelingen.

 

 

 

De onderhandelingen over tarieven zijn in de praktijk een stuk gemakkelijker dan onderhandelingen over productstandaarden; de economische effecten van gereduceerde tarieven kunnen eenvoudig inzichtelijk worden gemaakt en beide partijen kunnen snel zien wat de voor- of nadelen zijn voor een bepaalde sector.

 

Een economische analyse van de Europese Commissie heeft laten zien dat reducering van tarieven de Europese exporten naar de VS met 8% en de Amerikaanse exporten naar de EU met 9% zou doen toenemen. Dit komt overeen met €27 miljard aan Europese exporten en €26 miljard aan Amerikaanse exporten.

 

Bedrijven die belang hebben bij deze onderhandelingen worden door de Europese Commissie uitgenodigd via hun branche organisatie op nationaal of Europees niveau een bijdrage te geven.

Terug