Vrijhandelsakkoord tussen

EU en Mercosur

Na de herlancering van onderhandelingen tussen de EU en de vier oprichtende landen van Mercosur (Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay) in 2016 is het nu toch gelukt om tot politieke overeenstemming te komen voor een uitgebreid handelsakkoord. Dit akkoord bevestigd de positie van de EU als globale leider in de vrijhandel.

Om een beeld te schetsen van de omvang: De EU exporten naar de vier Mercosur landen waren totaal €45 billion in 2018. Mercosur exports naar de EU waren €42.6 billion in 2018.

 

De Mercosur exporten naar de EU in 2018 waren hoofdzakelijk landbouw producten zoals voeding, drank en tabak (20.5%), groente producten inclusief soja en koffie (16.3%) en vlees en andere dierenproducten (6.1%). De EU exporten naar Mercosur waren hoofdzakelijk machines (28.6%), transportmiddelen (13.3%), chemische en farmaceutische producten (23.6%).

 

Het veelomvattende handelsakkoord omvat overeenkomst over o.a. tarieven, oorsprongsregels, technische barrières, sanitaire en fytosanitaire maatregelen, diensten, overheidsaanbestedingen, intellectueel eigendom, duurzame ontwikkeling en klein en middenbedrijf.

 
 


Ondanks het grote handelsbelang waren er toch de nodige tegenstanders; non-gouvernementele organisaties en EU lidstaten met een grote vlees industrie. De EU heeft een zorgvuldige balans moeten vinden om de belangen van alle Europeanen in alle economische sectoren te dienen. Daarnaast zijn ook zaken zoals de status van mensenrechten en omgang met het milieu -vooral in Brazilië- aan de orde gesteld.

 

Het EU-Mercosur vrijhandelsakkoord is één van de grootste vrijhandelsakkoorden in de wereld gezien het meer dan 750 miljoen mensen raakt. Het representeert een win-win waarbij beide zijden kansen creëren voor meer economische groei en banen. Het geeft de EU en de Mercosur landen een kans een meer optimistisch pad te schetsen in een tijd waarin de VS en China in een oplopende handels- en technologische oorlog verwikkeld zijn met voorlopig nog geen einde in zicht.

Terug