Coronacrisis: Douane ondersteunt ondernemers met maatregelenpakket

Door de coronacrisis kunnen veel bedrijven tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen op grond van douaneregelgeving voldoen en niet alle termijnen en douaneformaliteiten naleven. Daardoor neemt de Nederlandse douane een aantal maatregelen om ondernemers te ondersteunen. Het betreft o.a.:

 

Vergunningen

Er wordt rekening gehouden door de douane met bedrijven die niet kunnen voldoen aan de solvabiliteitseisen van een AEO-vergunning, de toelating douanevertegenwoordiger of de vermindering dan wel ontheffing van de zekerheidsstelling op grond van een DWU-vergunning doorlopende zekerheid.

 

Daarnaast wordt de termijn geschorst voor lopende vergunningaanvragen die in verband met het coronavirus niet goed kunnen worden afgerond. In het geval de vergunning elektronisch is aangevraagd moet het uitstel van behandeling door de belastingplichtige zelf worden aangevraagd (bijv. EU Trade Portal -o.a. BTI- of EU Customs Tradervoor AEO). 

 

Uitstel van betaling

Bedrijven kunnen daarnaast verzoeken om een uitstel van betaling. Dit uitstel geldt tot uiterlijk de 15e dag van de maand volgende op de maand waarin de verscherpte corona-maatregelen eindigen. Indien voor douaneaangiftes gebruik gemaakt wordt van een douane-expediteur is het raadzaam om in nauw overleg met de douane-expediteur een verzoek voor uitstel van betaling in te dienen.

 

Voor accijnzen en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken moet een bedrijf op de normalemanier aangifte doen. Indien noodzakelijk kun je als bedrijf vragen om een bijzonder uitstel van betaling alsde naheffingsaanslag ontvangen wordt.

 

Wettelijke termijnen

De Douane is bereid om maatwerk te leveren voor bedrijven die niet kunnen voldoen aan de strikte wettelijke termijnen, zoals voor het indienen van aanvullende douaneaangiften (maandaangifte-GPA). Het advies van de douane is om bezwaren en verzoeken om teruggaaf pro-forma in te dienen. Indien er een overschrijding van de wettelijke termijn is zal de douane rekening houden met de omstandigheden. De douane beschouwt het niet-voldoen aan wettelijke termijnen voor douanevervoer als gevolg van coronamaatregelen als een verschoonbare termijnoverschrijding.

 

 

 

 

Boetes

De douane geeft aan dat er inschikkelijk wordt omgegaan met bedrijven die niet tijdig voldoen aan douaneverplichtingen als gevolg van de coronacrisis. Als er geen andere reden is om te spreken van een overtreding dan wel misdrijf en of opzet/grove schuld wordt er geen boete opgelegd.

 

Vereiste

De douane vereist wel dat een bedrijf aantoont dat de problemen die ze ondervinden worden veroorzaakt worden door de coronacrisis. Als dat eenmaal is vastgesteld wordt er gezamenlijk gewerkt aan een passende oplossing binnen de geldende regelgeving.

 

Terug