Artikelen

Weten wat er voor de boeg ligt geeft inzichten voor de nabije toekomst.

 

Door middel van onze artikelen informeert Trade Facilitation u over diverse actuele onderwerpen die voor de nabije toekomst van uw bedrijf van belang kunnen zijn. Op de pagina hiernaast vindt u hiervan een kleine selectie. 

 

Onze adviseurs weten als geen ander wat er speelt in de wereld van douane en internationale handel en zij worden regelmatig gevraagd om vakinhoudelijke presentaties te verzorgen op seminars en bijeenkomsten in binnen -en buitenland. 

 

Daarnaast brengen wij periodiek een nieuwsbrief uit en wordt hierbij uitgenodigd u hierop te abonneren.

Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

12 juli 2023

Nog maar zeer recent publiceerde de Nederlandse douane volgend bericht:

 

Geïmporteerde goederen van buiten de EU vallen vanaf 1 oktober 2023 onder nieuwe Europese regels: het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Vanaf die datum moeten importeurs rapporteren over deze goederen, vanaf 1 januari 2026 geldt bovendien een registratie- en betalingsverplichting.

 

Lees meer

De Europese Douane-Unie gaat hervormen!

12 juli 2023

De Europese Commissie kondigt aan haar Douane-Unie te willen hervormen en dat lijkt wederom een spannend avontuur in een inmiddels heel dik jongensboek te worden.


De Europese Commissie heeft op 17 mei jl. aangekondigd de EU-douane-unie uitgebreid te willen hervormen. Zo wordt gerept over de oprichting van een nieuwe douane-autoriteit, die toezicht gaat houden op een EU Customs Data Hub en over ‘een modernere benadering van e-commerce’.

Lees meer

Raad & Daad terug- en vooruitblik

12 juli 2023

 

Tijdens de meest recent e Raad & Daad bijeenkomst van eind mei is wederom uitgebreid stilgestaan bij de werkbare variant van de huidige GPA. Er is namens de alliantie een tweede brief gestuurd aan de Staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane in antwoord op de reactie op de eerste brief die namens de alliantie is verstuurd.

 

Lees meer

Invoering Horizontale accijnsrichtlijn 2020 vertraagd

5 december 2022

De Europese 'Horizontale accijnsrichtlijn 2020' ziet op regels voor alle accijnsgoederen en zorgt ook voor automatisering van de accijnsregistratie van het vervoer binnen Europa. De vernieuwing en uitbreiding aan het Nederlandse deel van het bestaande geautomatiseerde registratiesysteem EMCS lukt niet voor 13 februari 2023. Het streven is dat de aanpassingen uiterlijk 1 oktober volgend jaar klaar zijn. De Nederlandse douane werkt aan een tussentijdse oplossing om de gevolgen voor bedrijven en lidstaten te beperken.

Lees meer

Aanpassingen van Transfer Price met terugwerkende kracht

5 december 2022

De douanewaarde wordt nu echt een rekbaar begrip na deze opmerkelijke uitspraak in het Hamamatsu arrest. Veel multinationals werken met zgn. verrekenprijzenaanpassingen die achteraf leiden tot correcties van de douanewaarde en tot terugbetaling (of ook bijbetaling) van douanerechten.

 

Dit is het geval indien sprake is van transacties tussen groepsvennootschappen, waarbij dus sprake is van verbondenheid. Deze verbondenheid mag in principe geen invloed hebben op de verkoopprijs. De prijs dient te zijn gebaseerd op de “arm’s length principle”.

Lees meer

Nieuwe EU-sancties tegen Rusland

5 december 2022

Sinds de annexatie van de Krim in 2014 heeft de EU-sanctiemaatregelen genomen tegen Rusland. Het doel van deze maatregelen is om de Russische economie te verzwakken.

Sinds de invasie van Rusland in Oekraïne zijn deze sanctiemaatregelen verder uitgebreid.

Lees meer

DMS Raad & Daad Alliantie

5 december 2022

Op vrijdag, 29 september jl., was de tweede bijeenkomst van de DMS Raad & Daad Alliantie. Vanwege het grote aantal deelnemers was deze keer het voormalige Ingenhousz klooster in Breda als locatie gekozen.


Deze alliantie is opgericht door Trade Facilitation B.V. en Stratech ten behoeve van de GPA en SPA vergunninghouders in Nederland en kent als doelen:

Lees meer