Artikelen

Weten wat er voor de boeg ligt geeft inzichten voor de nabije toekomst.

 

Door middel van onze artikelen informeert Trade Facilitation u over diverse actuele onderwerpen die voor de nabije toekomst van uw bedrijf van belang kunnen zijn. Op de pagina hiernaast vindt u hiervan een kleine selectie. 

 

Onze adviseurs weten als geen ander wat er speelt in de wereld van douane en internationale handel en zij worden regelmatig gevraagd om vakinhoudelijke presentaties te verzorgen op seminars en bijeenkomsten in binnen -en buitenland. 

 

Daarnaast brengen wij periodiek een nieuwsbrief uit en wordt hierbij uitgenodigd u hierop te abonneren.

DMS Raad & Daad Alliantie

5 december 2022

Op vrijdag, 29 september jl., was de tweede bijeenkomst van de DMS Raad & Daad Alliantie. Vanwege het grote aantal deelnemers was deze keer het voormalige Ingenhousz klooster in Breda als locatie gekozen.


Deze alliantie is opgericht door Trade Facilitation B.V. en Stratech ten behoeve van de GPA en SPA vergunninghouders in Nederland en kent als doelen:

Lees meer

Invoering Horizontale accijnsrichtlijn 2020 vertraagd

5 december 2022

De Europese 'Horizontale accijnsrichtlijn 2020' ziet op regels voor alle accijnsgoederen en zorgt ook voor automatisering van de accijnsregistratie van het vervoer binnen Europa. De vernieuwing en uitbreiding aan het Nederlandse deel van het bestaande geautomatiseerde registratiesysteem EMCS lukt niet voor 13 februari 2023. Het streven is dat de aanpassingen uiterlijk 1 oktober volgend jaar klaar zijn. De Nederlandse douane werkt aan een tussentijdse oplossing om de gevolgen voor bedrijven en lidstaten te beperken.

Lees meer

Aanpassingen van Transfer Price met terugwerkende kracht

5 december 2022

De douanewaarde wordt nu echt een rekbaar begrip na deze opmerkelijke uitspraak in het Hamamatsu arrest. Veel multinationals werken met zgn. verrekenprijzenaanpassingen die achteraf leiden tot correcties van de douanewaarde en tot terugbetaling (of ook bijbetaling) van douanerechten.

 

Dit is het geval indien sprake is van transacties tussen groepsvennootschappen, waarbij dus sprake is van verbondenheid. Deze verbondenheid mag in principe geen invloed hebben op de verkoopprijs. De prijs dient te zijn gebaseerd op de “arm’s length principle”.

Lees meer

Nieuwe EU-sancties tegen Rusland

5 december 2022

Sinds de annexatie van de Krim in 2014 heeft de EU-sanctiemaatregelen genomen tegen Rusland. Het doel van deze maatregelen is om de Russische economie te verzwakken.

Sinds de invasie van Rusland in Oekraïne zijn deze sanctiemaatregelen verder uitgebreid.

Lees meer