Trade Compliance

Commerciële bedrijfsvoering kan binnen een wettelijk kader

Werken in een krijgsmacht gerelateerde sector is een aparte tak van vechtsport. Voor de meeste bedrijven is dit al een uitdaging. Om dan ook nog te voldoen aan alle logistiek gerelateerde wetgeving is een grotere uitdaging. De integratie van doordachte Trade Compliance processen in uw bedrijfsvoering creëert commerciële kansen en voorkomt dat die door de overheid teniet worden gedaan.

 

Trade Facilitation B.V. heeft de kennis en kunde om de bedrijfsvoering rond strategische goederen (militair en dual-use) te optimaliseren. Door te werken aan integratie van de wettelijke eisen in bestaande bedrijfsprocessen kan een bedrijf slagvaardiger opereren. Een doortastend trade compliance programma voorziet in een solide fundament waarmee effectieve commerciële activiteiten kunnen worden gerealiseerd in deze sector die wordt gekenmerkt door een hoge mate van regeldichtheid.

 

Een uitgebreid menu van wet- en regelgeving zijn op defensie gerelateerde bedrijven van toepassing. Het is niet voor niets dat kennis voor een groot gedeelte wordt geborgd in geautomatiseerde bedrijfsprocessen. Deze automatisering is echter niet mogelijk zonder dat er eerst wordt voldaan aan het juridische kader rondom internationale handel of productie van strategische goederen.

ABDO

In geval een bedrijf een opdracht krijgt van defensie dat een “te beschermen belang” raakt, dan zijn de Algemene Beveiligingseisen voor Defensieopdrachten (ABDO) van toepassing. Bij de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst is het Bureau Industrieveiligheid verantwoordelijk voor de controle op de uitvoering van de vereiste beveiliging bevorderende maatregelen bij organisaties. Het is een regelgeving in beweging; ABDO 2006 is opgevolgd door nieuwe versies uit 2017. Niet geheel verrassend is de 2019 norm nu al in het vizier.

 

Strategische Goederen

Het begint vaak met het classificeren van producten in diverse (EU) verordeningen die op militaire en dual-use goederen zien. Dual-use goederen zijn producten die zowel voor militaire als civiele toepassing kunnen worden aangewend. Hierbij zijn de producteigenschappen en de wettelijke bepalingen leidend. Het is de verantwoording van het contractueel exporterende bedrijf om aan te tonen wat het eindgebruik van de strategische goederen is. Ook moet worden onderzocht of dit product dan met bestaande- of nieuwe vergunningen mag worden uitgevoerd uit de Europese Unie.

 

Om de export van dual-use goederen efficiënt te laten verlopen bestaan er juridische vereenvoudigingen zoals een globale vergunning. Deze vergunning verplicht bedrijven tot het opstellen en naleven van een Intern Controle Programma (ICP). Een ICP beschrijft de bedrijfsrisico’s met betrekking tot de uit- en doorvoer van dual-use goederen. Daarnaast moeten de preventieve maatregelen in de vorm van protocollen en procedures worden opgenomen om deze risico’s te minimaliseren. Aangezien dit programma maatwerk is kennis en kunde noodzakelijk om tot een doelmatig en effectief werkend eindresultaat te komen.

 

 

Daarnaast is er nog de Gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen hetgeen een vertaling is van de in internationaal verband overeengekomen Munitions List van het Wassenaar Arrangement. Militaire goederen zijn bijvoorbeeld wapens, wapensystemen, software of kennis. Voor de door- en uitvoer van militaire goederen is een vergunning van het ministerie van de CDIU nodig. 

Het is een strategische keuze die een direct effect kan hebben op de logistieke keten om gebruik te maken van individuele, globale of algemene overdrachtsvergunning.

 

Bekende Afzender

Een Bekende Afzender (Known Consignor) betreft een exporteur die voor eigen rekening luchtvracht aanbiedt en wiens procedures in voldoende mate aan de gemeenschappelijke normen zijnde beveiligingsmaatregelen beantwoordt. Hierdoor kunnen de goederen met een vracht of passagiersluchtvaartuig worden vervoerd. De regeling zorgt ervoor dat het beveiligingsonderzoek, dat noodzakelijk is voorafgaand aan het laden in het luchtvaartuig, niet meer noodzakelijk is. Daarmee is de vracht “veilig” verklaard, hetgeen dus een interruptie en onnodige kosten in de logistieke keten voorkomt.

 

AEO

Om tot een efficiënte internationale handel in strategische goederen te komen is het raadzaam om de vergunning Authorized Economic Operator (AEO) te verkrijgen. Er zijn twee verschillende vormen; de een betreft douane vereenvoudigingen (AEO-C) en de ander betreft veiligheid (AEO-S). Een combinatie van beide vergunningen is ook mogelijk (AEO-F).

 

 

AEO maakt het mogelijk om maximaal gebruik te maken van douane vereenvoudigingen zoals een douane-entrepot, Actieve Veredeling en Passieve Veredeling. Het verkrijgen van een reductie in garantiestelling heeft een direct positief effect op de bedrijfsresultaten en cashflow. Bovendien zorgt het gebruik van douane-vereenvoudigingen ervoor dat de logistieke doorlooptijd optimaal is.

 

Een bedrijf met een AEO-vergunning wordt door de douaneautoriteiten gezien als een gelijkwaardige gesprekspartner. Tevens is de AEO-vergunning in de Europese douanewetgeving vastgelegd.

 

ITAR

Indien bij een opdracht informatie of goederen zijn betrokken die onderworpen zijn aan exportcontrolebeleid van het land van herkomst, dan kunnen separaat of aanvullend beveiligingseisen worden gesteld. Zo kent de Amerikaanse wet- en regelgeving voor exportcontrole de International Traffic of Arms Regulations (ITAR) die ook in Nederland van toepassing kan zijn.
De bedrijven die met ITAR-goederen van doen hebben dienen gebruik te maken van Technical Assistance Agreements (TAA).

 

 

Conclusie

Trade Facilitation heeft zichzelf ten doel gesteld om al deze normen en wetgeving geïntegreerd en optimaal bedrijfsmatig te implementeren rekening houdende met uw commerciële doelstellingen. De overlap van de verschillende (juridische) normen leidt snel tot suboptimalisatie met tot gevolg verspilling van bedrijfsmiddelen. De bedrijfsbenadering van Trade Facilitation B.V. neutraliseert dit soort bedreigingen en bereikt een effectief integraal beheersingsmodel ten aanzien van compliance.

 

Trade Facilitaton B.V. onderscheidt zich in de markt van zakelijke dienstverleners door een compleet pakket van dienstverlening te kunnen aanbieden in de productie of handel van strategische goederen.

 

Wij zijn gecertificeerd door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en zijn tevens lid van de OSAC (Overseas Security Advisory Council van de Amerikaanse overheid). Wij zijn door de Koninklijke Marechaussee gecertificeerd als opleidingsinstituut. Bovendien kunnen wij de positie van Beveiliging Adviseur Luchtvracht (BAL) vervullen voor uw bedrijf. Onze integrale kennis en kunde op het gebied van de verschillende wetgevingen maakt bedrijfsoptimalisatie echt mogelijk. Een hoog niveau van compliance is een vereiste om bedrijfsmatige optimalisatie te bereiken.

 

Graag maken wij met u een vrijblijvende eerste afspraak om tot deze optimalisatie te komen.

Terug