Handelsverdrag met Japan

Nadat de onderhandelingen met Japan in juli 2018 zijn afgerond, treedt het handelsverdrag met Japan in werking per 1 februari 2018. Het akkoord helpt bedrijven om handel te gaan drijven met de 127 miljoen inwoners van Japan. Zo worden de invoer tarieven aan twee zijden gereduceerd of zelfs afgeschaft, worden de invoerformaliteiten vereenvoudigd en gaan hiermee ook de totale kosten en doorlooptijden omlaag. Nu de handels-barrières worden opgeheven zijn kansen voor het bedrijfsleven volop aanwezig! Wij verwachten dat ook e-commerce hiermee een grote slag kan slaan. Trade Facilitation heeft een goede relatie met een douane adviesbedrijf uit Singapore dat alle details op locatie in Azië voor u kan onderzoeken. Laat u dus niet tegenhouden om hier volop gebruik van te maken. Lees een samenvatting van de inhoud van het handelsverdrag op onze website.

 

Samenvatting van de voordelen van het handelsverdrag met Japan

  • Het handelsverdrag kan leiden tot € 96 miljard aditionele handel tussen de EU en Japan;
  • De Europese economie kan daardoor met € 33 miljard groeien, waar ook de Nederlandse economie voordeel van zal hebben;
  • Europese bedrijven hebben niet langer een concurrentie nadeel ten opzichte van Japanse bedrijven;
  • Douanerechten die in Japan worden geheven op rozen,kaas, wijn, vlees en machines worden voor Europese producten van oorsprong grotendeels geschrapt;
  • Vereenvoudigde douaneprocedures. 

 

De tekst van het handelsverdrag vind u op deze link: 

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/

 

Terug