Kortom uw beheer van het AEO certificaat (toekomstige vergunning) wordt opnieuw onder de loep gelegd.
Heeft u alle risico’s benoemd in uw beheersplan en afdoende afgedekt met beheersmaatregelen of is dat wel gebeurt in het geval van een calamiteit maar niet structureel en heeft u het niet gemeld bij de douane?

Is er nog voldoende aantoonbare kennis aanwezig in het bedrijf en zijn ook alle andere belastingen op orde en naar tevredenheid van de Belastingdienst ingediend en afgedragen?

Onder andere deze nieuwe onderwerpen en overwegingen behoren in uw beheersplan een plaatsje te krijgen. Mocht het AEO certificaat een beetje in de vergetelheid zijn geraakt en de afgelopen jaren niet zoveel aandacht hebben gekregen, u bent zeker niet de enige die met deze vaststelling worstelt.

Trade Facilitation kan uiteraard het verleden niet herstellen maar er wel voor zorgen dat huidige tekortkomingen in kaart gebracht worden, worden verbeterd en dat u in de toekomst alle middelen ter beschikking heeft om het AEO niveau waardig te blijven.

Wij kunnen de structuur en houvast bieden om het AEO programma succesvol te evalueren in de verschillende afdelingen van uw bedrijf.

U weet hoe u ons kunt vinden!

Terug