Is leveringsconditie EXW verleden tijd voor export uit de EU?

Voorlopig uitstel implementatie van de nieuwe definitie van exporteur

Door de coronacrisis is het ook na 1 april 2020 toegestaan dat exporteurs die niet in de Europese Unie (EU) gevestigd zijn toch een exportaangifte doen. De “oude” regeling wordt toegestaan tot de 15e dag van de maand volgende op de maand waarin de kabinetsmaatregelen m.b.t. corona eindigen. Het heeft er dus alle schijn van dat dit nog dit jaar zal plaatsvinden.

 

Het is verstandig om jeals bedrijf voor te bereiden op de gevolgen van de nieuwe definitie van exporteur. Het belangrijkste element is dat voortaan een bedrijf dat niet binnen de EU gevestigd is,niet meer kan optreden als exporteur voor de uitvoer van goederen vanuit de EU. Een uitzondering op deze nieuwe regel(s) is de wederuitvoer van niet-Uniegoederen (DWU art. 270 lid 1).

 

In praktische termen betekent dit dat verkoopcontracten, met klanten gevestigd buiten de EU, met deIncoterms® EXW (2020 of eerdere versies) problematisch worden. De leveringsconditie EXW is de enige leveringsconditie die de verantwoordelijkheid voor de exportaangifte bij de koper neerlegt. Kortom, de klant kan niet langer als exporteur optreden zoals overeengekomen in het verkoopcontract.

 

Eventuele oplossingen

De eenvoudigste oplossing is het verkoopcontract,in overleg met de klant, aanpassen: de leveringsconditie EXWwordt gewijzigd in de leveringsconditie FCA (+vestigingslocatie verkoper). Bij leveringsconditie FCA is de verkoper verantwoordelijk voor de exportaangifte (en nu ook voor het laden van het door de koper georganiseerde vervoer). De extra kosten voor de exportaangifte en het laden moeten zijn weerslag vinden in de overeengekomen prijs. Het betekent ook dat EU bedrijven die niet eerder geëxporteerd hebben het nodige moeten gaan organiseren om het exportproces goed te laten verlopen.

 

Er bestaat een mogelijkheid voor de klant om een ander bedrijf dat wel binnen de EU gevestigd is aan te wijzen. Dit kan bijvoorbeeld een expediteur, logistiek dienstverlener of ander bedrijf zijn, maar deze partijen moeten dan wel in hun eigen naam en voor eigen rekening aangeven. Dit levert echter de nodige risico’s op voor deze partijen; fiscale aansprakelijkheid voor bijvoorbeeld BTW en douane, strafrechtelijke aansprakelijkheid in geval van veiligheid (export control), gezondheid, economie, milieu (VGEM) maatregelen.


Het zal voor de klant, tenzij een dochteronderneming wel in de EU gevestigd is, niet altijd eenvoudig zijn om een partij te vinden die genegen is om deze risico’s op zich te nemen.

 

Modelovereenkomsten

De brancheorganisatie EVO-FENEDEX heeft een aantal modelovereenkomsten opgesteld in het geval dat een Europees bedrijf toch als exporteur wil optreden voor een niet in de EU gevestigd bedrijf. Het kenmerk van deze overeenkomsten is dat de volledige aansprakelijkheid getracht wordt bij het niet EU-bedrijf neer te leggen en dat ook de nodige bankgaranties gegeven moeten worden. Het valt echter te bezien in hoeverre deze civielrechtelijke afspraken effect ressorteren in het geval dat het overtredingen met strafrechtelijke gevolgen betreft, gezien de douane toch de aangever en houder van de douaneregeling verantwoordelijk zal houden. Daarnaast kunnen boetes met betrekking tot export control oplopen tot de omvang van een jaaromzet. Het zal niet meevallen deze af te dekken met een voorafgaande bankgarantie of om ze te verhalen op een klant die niet gevestigd is binnen de EU met een contractuele verplichting die onder het Nederlandse civiele recht valt. Daarnaast zal het zijn weerslag hebben op de reputatie van de aangever en eventuele gevolgen hebben voor zijn/haar AEO- en andere douanevergunningen.

 

Het doel van de nieuwe regel is juist om dit soort risico’s bij een EU gevestigde partij neer te leggen. Zeker voor export control doeleinden is het wenselijk dat buiten de EU gevestigde partijen geen ongeautoriseerde export kunnen doen van eventuele ‘dualuse’ (tweeërlei gebruik) goederen zonder dat ze er de gevolgen van ondervinden.

 

Gebalanceerde oplossingen

Om gebalanceerde oplossingen te vinden voor verkoopcontracten met een leveringsconditie EXW is het raadzaam een integraal onderzoek te doen naar o.a. de aard van de goederen, de douane-aspecten, het land van bestemming, het risicoprofiel en de relatie met de klant.

 

Trade Facilitation B.V. representeert meer dan honderd jaren van douane ervaring en expertise en wij kunnen u uitstekend helpen bij het vinden van effectieve en efficiënte oplossingen met betrekking tot alle aspecten van internationale handel.


Neem contact op via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. bel 076 532 3849

Terug