Oorsprong van producten na Brexit

Het vaststellen van de oorsprong van producten is van belang om gebruik te kunnen maken van preferentiële tarieven, en voor uitvoer naar het VK bijna noodzakelijk geworden.

 

Het venijn zit hem in de staart. Dit gezegde is van toepassing op de [1] handelsovereenkomst die de Europese Unie(EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) uiteindelijk sloten in het kader van de uittreding van het VK uit de EU, de welbekende Brexit.

 

Het zit ‘m namelijk niet in de invoertarieven, die waren eerder al min of meer vastgesteld en inzet van vereenvoudiging door het VK. Nee, het zit ‘m in de toepassing van het zogenaamde 0-tarief. Waar menigeen dacht dat er een vrijhandelsovereenkomst zou komen die voorzag in een wederzijdse 0-heffing op alle goederen, liet het uiteindelijke handelsverdrag zien dat er wel wat meer voor nodig is om in aanmerking te komen voor het 0-tarief. De producten moeten namelijk van preferentiële oorsprong zijn. Het is geen sinecure om dat aan te tonen, zoals u eerder kon lezen in ons artikel : Labyrint van oorsprong [2]

Inleiding

Er zijn drie heffingsgrondslagen voor de bepaling van de douaneschuld bij invoer. Naast de classificatie, ofwel het indelen van goederen in de Gecombineerde Nomenclatuur en de douanewaarde, is dat de oorsprong van een product of materiaal. Gecombineerd 1/9bepalen deze grondslagen dus de hoogte van het tarief bij invoer in een land. In de overeenkomst tussen de EU en het VK is bepaald dat alleen die goederen waarvan de preferentiële oorsprong ligt in het VK danwel in een lidstaat van de EU, in aanmerking komen voor het 0-tarief.

 

Enige begripskennis is nodig om uiteindelijk de definitie van deze preferentiële oorsprongsbepaling te duiden en daarmee de toepassing binnen het handelsverdrag.

Herkomst versus Oorsprong

Om te beginnen is het nodig om onderscheid te maken tussen herkomst en oorsprong. Dit zijn twee niet te verwarren begrippen. Oorsprong heeft te maken met het land of gebied waar een product of materiaal wordt voortgebracht of een grondige be- of verwerking heeft ondergaan. Herkomst heeft te maken met de status van de goederen in een bepaald gebied of land. De status van de goederen wordt verkregen door inklaring. Dus eenmaal in de EU ingeklaard, bevindt een goed zich in het vrije verkeer van de EU. Zou het goed de EU verlaten en via het VK naar Turkije worden uitgevoerd, dan heeft het daarmee de herkomst EU verloren en herkomst VK verkregen, bezien vanuit Turkije.

Terug